За Контакти

Кооперация "Галатея-Варна"

бул. "Христо Ботев" 1

9000 Варна

e-mail: office@galateabg.com

тел.: 0898 601 157

Политика за поверителност

 

 

 

 

 

 

Новини

Кооперация „Галатея-Варна“ започва изпълнението на проект „Галатея-Варна внедрява иновативни дамски облекла“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (вж. повече тук)

 

 

 

Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001-0333-C01 „Галатея-Варна" внедрява иновативни дамски облекла“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Кооперация „Галатея-Варна“ публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“ с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Шевно оборудване за дамска конфекция и Обособена позиция 2: Гладачно оборудване“ (вж. повече тук)

 

Тръжната документация можете да свалите от тук

 

 

 

На вниманието на: потенциалните кандидати в обявена тръжна процедура на Кооперация „Галатея-Варна“ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Шевно оборудване за дамска конфекция и Обособена позиция 2: Гладачно оборудване“

 

Във връзка с обявена тръжна процедура тип „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител на 08.08.2017 г. с краен срок за подаване на оферти до 00:00 часа на 16.08.2017 г., бихме искали да Ви уведомим, че Кооперация „Галатея-Варна“ допусна техническа грешка в публикувания образец на декларация за валидност, прикачена в пакета с тръжни документи. Във връзка с това, публикуваме коригирания образец на декларацията за валидност, който следва да бъде използван при кандидатстване в процедурата. За повече подробности, вижте тук:

 

Писмо разяснение

 

Декларация за валидност - актуална

 

 

 

 

UA-76217269-1